Jan Sebastian Bach - kompozytor epoki baroku

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu lekcji Jan Sebastian Bach – kompozytor epoki baroku, której celem jest zapoznanie uczniów z życiem i twórczością Jana Sebastiana Bacha. Przedstawienie najważniejszych dzieł i cech stylistycznych twórczości Bacha, jego roli w kształtowaniu się kultury muzycznej.