JavaScript, dane, zmienne i instrukcje

Podczas prezentacji uczniowie poznają typy danych języka Java Script, zasady deklaracji zmiennych, wyrażenia i operatory, a także pętle i instrukcje w Java Script.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida