Strona główna Jesień w Lipcach. W kręgu estetyki powieściowej Reymonta
Powrót

Jesień w Lipcach. W kręgu estetyki powieściowej Reymonta

Starter: 

 • obraz: Vincent van Gogh, Jesienny pejzaż; jesień jako nostalgiczna pora roku; mieszkańcy Lipiec wobec jesieni; polecenie odwołujące się do wiedzy ucznia; 

Rozdział: Naturalizm w Chłopach

 • pięć ćwiczeń otwartych (w tym polecenie porównania opisów przyrody i krajobrazu w Chłopach Władysława Reymonta i Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza); ćwiczenie interaktywne; cechy naturalizmu; 

Rozdział: Impresjonizm w Chłopach

 • fragmenty powieści (obrazy przyrody); trzy ćwiczenia otwarte dotyczące analizy i interpretacji załączonych fragmentów; 

Rozdział: Portret kobiety

 • obraz: Józef Chełmoński, Oberek; Kazimierz Wyka Reymont, czyli ucieczka do życia (fragment); trzy ćwiczenia otwarte; 

Rozdział: Rytm życia chłopów

 • dwa ćwiczenia otwarte; 

Rozdział: Rytmy i toki

 • Maria Podraza‑Kwiatkowska Literatura Młodej Polski (fragment o cyklach w powieści); dwa ćwiczenia otwarte; 

Rozdział: Jesień...

 • ćwiczenie otwarte zawierające polecenie wysłuchania Jesieni Antonia Vivaldiego (trzeciego fragmentu Czterech pór roku) i odpowiedzi na pytanie: czy utwór współgra z melancholijnym nastrojem jesiennej pory, czy mógłby stanowić ilustrację powieści Reymonta? (uzasadnienie wypowiedzi w formie pisemnej); 

Rozdział: Zadaniowo

 • dwa ćwiczenie otwarte (w tym polecenie napisania rozprawki na temat: Tradycja – relikt przeszłości czy ważny element naszego życia?); ćwiczenie interaktywne słowa‑klucze.

Bibliografia:

 • Źródło: Maria Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski, Warszawa 1992, s. 232.
 • Źródło: Władysław Reymont, Chłopi. Część pierwsza – Jesień, t. 1, Warszawa 2019.
 • Źródło: Kazimierz Wyka, Reymont, czyli ucieczka do życia, Kraków 1979, s. 176.