Jesteś tym, co jesz

Materiał składa się z sekcji: "1. Po co się odżywiamy?", "2. Białka", "3. Cukry i tłuszcze", "4. Witaminy", "5. Sole mineralne", "6. Prawidłowe odżywianie", "7. Zaburzenia odżywiania", "Podsumowanie", "Słowniczek", "Zadania".

Materiał zawiera 11 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 5 ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Są to zadania wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru, krzyżówka z hasłem i zadanie typu prawda - fałsz.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "anoreksja", "białka", "cukry", "dieta", "kaloria", "nabiał", "otyłość", "tłuszcze", "witaminy".

W materiale przedstawiono  zasady prawidłowego odżywiania , opisano znaczenie  witamin i mikroelementów dla zdrowia człowieka i scharakteryzowano zaburzenia odżywiania tj. otyłość i anoreksję. Zawarto też wskazówki do samodzielnego planowania jadłospisu z uwzględnieniem zapotrzebowania na składniki odżywcze.

Aktualizacja tekstu: Zyta Sendecka
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida