Język w stanie podejrzenia

Starter: 

 • fotografia współczesna; poezja Nowej Fali -  geneza, stosunek do rzeczywistości, język; polecenie wyszukania informacji o warunkach życia w komunistycznej Polsce, języku propagandy i zapisania jego cech; polecenie znalezienia w dowolnym źródle i obejrzenia filmów i plakatów propagandowych z czasów PRL‑u oraz wypisania najciekawszych haseł; 

Rozdział: Teksty kultury

 • ćwiczenie otwarte związane ze wskazaniem różnic między językiem potocznym a poetyckim; fotografia: Stanisław Barańczak z żoną Anną; biogram Stanisława Barańczaka; problematyka i poetyka wierszy Barańczaka; 

Rozdział: jeśli co pozostanie, to otwarte oczy

 • Stanisław Barańczak „Co będzie świadectwem”; trzy ćwiczenia otwarte dotyczące analizy i interpretacji wiersza; fotografia: Tomasz Strzyżewski z Czarną księgą cenzury PRL; 

Rozdział: Wyjątkowo dziś

 • Stanisław Barańczak „N.N. przekręca gałkę radia”; cztery ćwiczenia otwarte związane z interpretacją tekstu; 

Rozdział: piaskiem w oczy

 • fotografia: Kiosk dewizowy w hotelu „Continental” Orbis w Szczecinie,1966; Stanisław Barańczak „Co dziś rzucili”; galeria fotografii kolejki w czasach
  PRL‑u; trzy ćwiczenia związane z interpretacją wiersza; ćwiczenie interaktywne dotyczące interpretacji użytych w wierszu frazeologizmów; polecenie zapoznania się z relacjami osób, które żyły w czasach PRL‑u (link); 

Rozdział: Poezja Ewy Lipskiej

 • fotografia i biogram Ewy Lipskiej; cechy wierszy poetki; związki z poetyką tekstów innych przedstawicieli pokolenia ’68; Ewa Lipska „My”; dwa ćwiczenia otwarte dotyczące interpretacji wiersza; 

Rozdział: Milczeć

 • Ewa Lipska „Dyktando”; cztery ćwiczenia otwarte związane z analizą i interpretacją wiersza; 

Rozdział: Egzamin

 • Ewa Lipska „Egzamin”; trzy ćwiczenia otwarte dotyczące interpretacji wiersza; ćwiczenie interaktywne polegające na objaśnieniu, jaką funkcję pełni ironia w przywołanych fragmentach wiersza; 

Rozdział: Poezja Adama Zagajewskiego

 • fotografia i biogram Adama Zagajewskiego; cechy wierszy poety z okresu Nowej Fali; rysunek: Adam Zagajewski, Zbigniew Kresowaty; Adam Zagajewski „Mała piosenka o cenzurze”; trzy ćwiczenia otwarte odnoszące się do interpretacji wiersza; polecenie zapoznania się z relacją - Małgorzaty Gnot - świadka historii na temat cenzury; 

Rozdział: Rośnie męstwo

 • Adam Zagajewski „Klęska”; pięć ćwiczeń otwartych odnoszących się do analizy i interpretacji wiersza; 

Rozdział: wyjdź z tego kokonu...

 • Adam Zagajewski „Prawda”; wiersz opatrzony trzema ćwiczeniami otwartymi związanymi z jego analizą i interpretacją; fotografia: Jonasz. Fontanna na rynku w Skoczowie; 

Rozdział: Konteksty

 • Stanisław Barańczak „Parę przypuszczeń na temat poezji współczesnej”; trzy ćwiczenia otwarte dotyczące tekstu; 

Rozdział: Preteksty

 • Anna Kuchta "Język w służbie iluzji, czyli o czym "mówi" nowomowa?"; trzy ćwiczenia otwarte związane z tekstem; polecenie poszukania w źródłach internetowych dowolnego przemówienia jednego z przywódców z okresu PRL (np. Wiesława Gomułki czy Edwarda Gierka), wysłuchania go i wskazania  zastosowanych w nim „magicznych zabiegów lingwistycznych”; 

Rozdział: Zadaniowo

 • cztery ćwiczenia otwarte (w tym polecenie napisania eseju na temat: „Polska rzeczywistość w wierszach poetów Nowej Fali” oraz wypowiedzi argumentacyjnej: „Poezja Nowej Fali jako dokument epoki”); ćwiczenie interaktywne słowa klucze.

Bibliografia:

 • Źródło: Anna Kuchta, Język w służbie iluzji, czyli o czym „mówi” nowomowa?, „Maska. Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy” 2012, nr 14, s. 18.
 • Źródło: Adam Zagajewski, Klęska, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, Kraków 2010, s. 78.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Parę przypuszczeń na temat poezji współczesnej, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, Kraków 2007, s. 497–498.
 • Źródło: Adam Zagajewski, Prawda, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, Kraków 2010, s. 21.
 • Źródło: Adam Zagajewski, Mała piosenka o cenzurze, [w:] Adam Zagajewski, Wiersze wybrane, Kraków 2010, s. 49.
 • Źródło: Ewa Lipska, Egzamin, [w:] tejże, Dom Spokojnej Młodości. Wiersze wybrane, Kraków 1979, s. 171–172.
 • Źródło: Ewa Lipska, Dyktando, [w:] tejże, Dom Spokojnej Młodości. Wiersze wybrane, Kraków 1979, s. 169.
 • Źródło: Ewa Lipska, My, [w:] tejże, Dom Spokojnej Młodości. Wiersze wybrane, Kraków 1979, s. 7–8.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Co dziś rzucili, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, Kraków 2007, s. 265.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Co będzie świadectwem, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, Kraków 2007, s. 189.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, N.N. przekręca gałkę radia, [w:] Stanisław Barańczak, Wiersze zebrane, Kraków 2007, s. 127.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida