Językowy obraz świata

Materiał składa się z sekcji: "„Odpowiednie dać rzeczy słowo” – każdy daje inne", "Do przeczytania", "Zadaniowo".

Materiał zawiera 1 ilustrację, 6 ćwiczeń, w tym 3 interaktywne.

Zawartość: współczesna stylizowana fotografia (maszyna do pisania, okulary, zeszyt); informacja o funkcjach i cechach językowego obrazu świata; polecenie przeczytania dowolnego artykułu prasowego o tematyce ekonomicznej i wynotowanie z niego metafor odzwierciedlających (tłumaczących) skomplikowane pojęcia ze świata finansów, bankowości, gospodarki; polecenie wytłumaczenia, skąd mogą się pojawiać i co obrazują potoczne sformułowania: trąba powietrzna, woreczek żółciowy, paciorkowiec, mucha siedzi na suficie, ktoś strzępi sobie język, parę kroków od kogoś, urodzić się pod szczęśliwą gwiazdą, wybiła czyjaś godzina.

Zawartość: wyjaśnienie, czym jest językowy obraz świata; informacje o badaniach i wnioskach językoznawców ( Edward Sapir, Benjamin Lee); pojęcie relatywizmu językowego; odbicie rzeczywistości w języku potocznym; tekst: Jerzy Bartmiński "Językowe podstawy obrazu świata" (fragment o językowym obrazie świata jako potocznej interpretacji rzeczywistości).

Zawartość: Jerzy Bartmiński "Współczesny język polski"; ćwiczenie interaktywne związane z rozumieniem tekstu - wypisanie różnic między myśleniem potocznym a myśleniem naukowym; informacje o teorii Sapira‑Whorfa (językowy obraz świata zależy od kultury, w której się komunikujemy); Edward Łuczyński, Jolanta Maćkiewicz "Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia" (o różnicach w językowym obrazie świata rozmaitych społeczeństw).

Zawartość: dwa ćwiczenia związane z szeregowaniem związków frazeologicznych; ćwiczenie interaktywne dotyczące wyszukania związków frazeologicznych, które zastąpią wskazane pojęcia naukowe i encyklopedyczne związane z wiedzą informatyczną; ćwiczenie interaktywne - przyporządkowanie frazeologizmów do kategorii zgodnie ze znaczeniem, które konotują; polecenie wypisania nagłówków artykułów prasowych, w których pojawiają się metafory polityki i gospodarki wraz z uzasadnieniem, dlaczego dziennikarze piszący o polityce czy gospodarce korzystają z potocznych metafor; ćwiczenie interaktywne słowa klucze.

Bibliografia:

  • Źródło: Jolanta Maćkiewicz, Edward Łuczyński, Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, Gdańsk 1999, s. 42–44.
  • Źródło: Jerzy Bartmiński, Współczesny język polski, [w:] tegoż, Styl potoczny, Lublin 2001, s. 114.
  • Źródło: Jerzy Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006, s. 14.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida