Josquin des Pres – kompozytor renesansu

Szkoła ponadpodstawowa
Historia muzyki
Udostępnij

Karta pracy ucznia służy do realizacji tematu "Josquin des Pres – kompozytor renesansu". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z postacią tego muzyka. Przedstawienie najważniejszych faktów z jego życia oraz omówienie dzieł będących przykładem muzyki renesansowej. Przedstawienie cech charakterystycznych dla twórczości Josquina des Presa. Omówienie wpływu twórczości kompozytora na innych artystów. Wysłuchanie i percepcja wybranych utworów. Analiza muzyczna dzieł.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida