Justyny w życiu Franciszka Karpińskiego, czyli o sentymentalnych kobietach i sielankach

Starter:

 • obraz Sielanka, Henryk Siemiradzki; informacja o przedstawianiu miłości i przyrody w sielankach; polecenie przypomnienia  treści "Pieśni świętojańskiej o sobótce", podstawowych cech sielanki oraz wierszy Francesca Petrarki do Laury;

Rozdział: Sentymentalizm

 • obraz: Maurice Quentin de La Tour , Portret Jana Jakuba Rousseau; informacje o sielankach w starożytnej Grecji i starożytnym Rzymie; definicja sentymentalizmu; obraz: Alexandre Hyacinthe Dunouy, Jan Jakub Rousseau rozmyślający w parku; ciekawostka -  najbardziej znane utwory Franciszka Karpińskiego;

Rozdział: Franciszek Karpiński

 • obraz: portret Franciszka Karpińskiego autor anonimowy; biogram Franciszka Karpińskiego i informacje o jego twórczości; fragment opracowania: Teresa Kostkiewiczowa, Klasycyzm. Sentymentalizm. Rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia; ćwiczenie interaktywne; 

Rozdział: Trzeba się kochać!

 • wiersz Franciszka Karpińskiego "Trzeba się kochać" wraz z ćwiczeniem interaktywnym i trzema poleceniami  związanymi z jego rozumieniem interpretacją

Rozdział: Laura i Filon

 • tekst i nagranie audio: Franciszek Karpiński "Laura i Filon"; ćwiczenie interaktywne i zestaw ćwiczeń otwartych dotyczących rozumienia, analizy i interpretacji utworu; informacja o melodyjności "Laury i Filona";

Rozdział: Do Justyny...

 • Franciszek Karpiński "Do Justyny. Tęskność na wiosnę"; fragmenty opracowań: Antoni MackiewiczO wierszu Franciszka Karpińskiego "Do Justyny. Tęskność na wiosnę" , Roman Sobol Posłowie, Anna Kamieńska Tęskność gospodarska; dwa ćwiczenia interaktywne; zestaw ćwiczeń otwartych związanych z rozumieniem i interpretacją zawartych tekstów; 

Rozdział: Teksty do wyboru

 • Roman Sobol, Posłowie;  Franciszek Karpiński :Do Justyny" "O Justynie" "Przypomnienie dawnej miłości"; Maria Pawlikowska‑Jasnorzewska "Laura i Filon"; do każdego utworu dołączono ćwiczenie  otwarte związane z interpretacją tekstu;

Rozdział: Miłość i czułość

 • cztery polecenia otwarte dotyczące sielanek i miłości sentymentalnej (rozważanie i uzasadnianie odpowiedzi);

Rozdział: Zadaniowo

 • polecenie napisania kilku kartek z pamiętnika „śpiewaka Justyny”, w których będzie on przedstawiał swoje odczucia związane z Justyną; ćwiczenie interaktywne - stworzenie krzyżówki, w której hasłem będzie słowo „Justyna”, zredagowanie pytań związanych z treścią poznanych utworów Franciszka Karpińskiego (dołączono film "Jak zrobić krzyżówkę"); ćwiczenie interaktywne słowa klucze.

Bibliografia:

 • Źródło: Trzeba się kochać, [w:] Franciszek Karpiński, Dzieła Franciszka Karpińskiego, Warszawa 1830, s. 128.
 • Źródło: Laura i Filon, [w:] Franciszek Karpiński, Poezja polska XVIII wieku, oprac. Zdzisław Libera, Warszawa 1976, s. 315–317.
 • Źródło: Roman Sobol, Posłowie, [w:] Franciszek Karpiński, Zabawki wierszem i prozą, Wrocław 1981.
 • Źródło: Tęskność gospodarska, [w:] Anna Kamieńska, Od Czarnolasu. Najpiękniejsze wiersze polskie , Warszawa 2000, s. 131–132.
 • Źródło: O Justynie, [w:] Franciszek Karpiński, Zabawki wierszem i prozą, Wrocław 1981, s. 49.
 • Źródło: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Laura i Filon, [w:] Wiersze wybrane, Warszawa 1985, s. 81–82.
 • Źródło: Franciszek Karpiński, Przypomnienie dawnej miłości, [w:] Zdzisław Libera, Poezja polska XVIII wieku, Warszawa 1976, s. 330–331.
 • Źródło: Teresa Kostkiewiczowa, Klasycyzm. Sentymentalizm. Rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia, Warszawa 1975, s. 236–274.
 • Źródło: Franciszek Karpiński, Do Justyny, dostępny w internecie: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/do-justyny.html [dostęp 2022], tylko do użytku edukacyjnego.
 • Źródło: Franciszek Karpiński, Do Justyny. Tęskność na wiosnę, [w:] Zdzisław Libera, Poezja polska XVIII wieku, Warszawa 1976, s. 314–315.
 • Źródło: Antoni Mackiewicz, O wierszu Franciszka Karpińskiego „Do Justyny. Tęskność na wiosnę”, [w:] Lekcje czytania. Eksplikacje literackie. Część 1, , red. Władysław Dynak, Aleksander W. Labuda, Warszawa 1991, s. 358.