Kalkulator graficzny w szkicowaniu wykresów funkcji oraz wykresów ich pochodnych

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka
Udostępnij

Przykład wykorzystania kalkulatora graficznego na lekcji matematyki.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida