Kampania polska czyli wrześniowa

Zasób zawiera oś czasu, fragment tekstu - wybuch wojny opisany przez mieszkankę Siedlec w: "Zeznania Gitli Rabinowicz", [w:] Maciej Siekierski, Feliks Tych, "Widziałem Anioła Śmierci. Losy deportowanych Żydów polskich w ZSRR w latach II wojny światowej", wyd. Warszawa 2006 oraz jedno ćwiczenie dla ucznia.

Zasób zawiera definicję paktu Ribbentrop‑Mołotow, czarno‑białe zdjęcie: Podpisanie traktatu Ribbentrop‑Mołotow w 1939 r., (w) German Federal Archives, oraz ćwiczenie interaktywne Ribbentrop‑Mołotow.

Zasób zawiera pięć ćwiczeń, w tym cztery interaktywne, związane z miejscami bitew, datami bitew i nazwiskami dowódców. Zasób zawiera kolorową mapę przedstawiającą przebieg kampanii wrześniowej, fazy bitwy i miejsca największych zmagań obronnych.

Zasób zawiera krótki wstęp, współczesne zdjęcie maszyny szyfrującej Enigma oraz dwa ćwiczenia interaktywne.

Zasób zawiera dwa ćwiczenia interaktywne: porównanie liczebności sił i środków Polski, Niemiec i ZSRS i oceny szans na zwycięstwo Polaków podczas kampanii wrześniowej oraz dotyczące postawy Polaków w 1939 r.

Zasób zawiera krótkie podsumowanie kampanii wrześniowej i ćwiczenie interaktywne - polecenie odtworzenia na podstawie mapy przebiegu wydarzeń związanych z kampanią wrześniową.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida