Kampania polska

Materiał składa się z sekcji: „Wprowadzenie”, „Wojna obronna Polski”, „Plany agresji”, „Atak na radiostację w Gliwicach”, „Początek walk”, „Dysproporcja sił”, „Obrońcy i agresorzy”, „Bitwa graniczna”, „Dziwna wojna”, „Dalsze walki”, „Napaść Armii Radzieckiej”, „Koniec kampanii wrześniowej”, „Kapitulacja”, „Zamiast podsumowania”.

Wprowadzenie to tekst P. Zychowicza „Pakt Ribbentrop‑Beck. Czyli jak Polacy mogli u boku III Rzeszy pokonać Związek Radziecki”.

Materiał zawiera również teksty: o bombardowaniu Wielunia; relację Franciszka Dąbrowskiego o obronie Westerplatte; pieśń o żołnierzu z Westerplatte; opis bitwy nad Bzurą 9‑12 IX 1939 r.; opis najkrótszej historii II wojny; notę radziecką; odpowiedź ambasadora Polski Wacława Grzybowskiego na notę ministra spraw zagranicznych Mołotowa 17 IX 1939; tekst rozkazu pożegnalnego gen. Juliusza Rómmla.

Materiał zawiera 16 ilustracji: mapę kampanii wrześniowej; fotografię radiostacji gliwickiej; zdjęcie pancernika „Schleswig‑Holstein” ze swoją załogą w 1939 roku; zdjęcie Niemców wyłamujących szlaban graniczny w Sopocie 1 IX 1939; Niemców zdejmujących polskie symbole narodowe; zdjęcie oddziałów polskiej kawalerii biorące udział w bitwie nad Bzurą; zdjęcie orędzia Mościckiego do Polaków; generała Juliusza Rómmela; zdjęcie obrońców stolicy; zdjęcie za spotkania żołnierzy Wermachtu i Armii Czerwonej; zdjęcie ukazujące przekazanie miasta Brześć przez Niemców Sowietom; mniejszości niemieckie z radością witające oddziały Wermachtu, 8 ćwiczeń, w tym 8 interaktywnych oraz 23 polecenia dla ucznia.

Ćwiczenia znajdujące się na stronie są na zasadzie wyboru poprawnej odpowiedzi, odnoszą się do zdjęć lub fragmentów tekstów. Znajdują się również ćwiczenia podsumowujące oraz jako przypomnienie wcześniejszych wiadomości.

Audiobook: Rozkaz pożegnalny gen. Juliusza Rómmla –kapitulacja wojsk polskich.

Bibliografia:

  • Źródło: Ocena polskiego września, [w:] T. Jurga, Wrzesień 1939, Warszawa 1970, s. 153–154.
  • Źródło: O. Terlecki, Najkrótsza historia II wojny światowej, Kraków 1984, s. 47–48.
  • Źródło: https://wiadomosci.wp.pl/17-wrzesnia-1939-r-6078970660868737g/6.
  • Źródło: Odpowiedź ambasadora Polski Wacława Grzybowskiego na notę ministra spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesława Mołotowa, Moskwa, 17 IX 1939.
  • Źródło: Nota radziecka, [w:] , Zmowa. IV rozbiór Polski, oprac. A. L. Szcześniak, Warszawa 1990, s. 135.
  • Źródło: [w:] O. Terlecki, Najkrótsza historia II wojny światowej, Kraków 1984, s. 36.
  • Źródło: Bitwa nad Bzurą, 9–12 września 1939, [w:] Gen. Tadeusz Kutrzeba, Historia w tekstach źródłowych, oprac. K. Juszczyk, T. Maresz, Rzeszów 1996, s. 63.
  • Źródło: Pieśń o żołnierzach z Westerplatte (1939), [w:] Konstanty Ildefons Gałczyński, Pieśni, Pranie 1953.
  • Źródło: 1939, wrzesień, 3–4. Relacja kpt. Franciszka Dąbrowskiego. Obrona Westerplatte, [w:] , Westerplatte. Wspomnienia, relacje, dokumenty, Warszawa 1969, s. 19.
  • Źródło: P. Zychowicz, Pakt Ribbentrop–Beck czyli jak Polacy mogli u boku III Rzeszy pokonać Związek Radziecki,, Warszawa 2012.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida