Kampania Serbska (I wojna światowa)

Zdjęcie przedstawia 4 ujęcia ilustrujące działania wojenne na terenie Serbii.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.