Kardynał Bolesław Kominek i jego zasługi na rzecz porozumienia polsko-niemieckiego (scenariusz lekcji)

Celem scenariusza jest:

  • poznanie historii Kościoła katolickiego i jego wkładu w pojednanie polsko-niemieckie;
  • zainteresowanie postacią kardynała Bolesława Kominka;
  • rozbudzanie zaciekawienia historią swojej miejscowości;
  • rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej;
  • pobudzanie kreatywności;
  • kształtowanie umiejętności:pracy w zespole,zbierania informacji z różnych źródeł, selekcji, analizy i scalania informacji,dyskusji.

Scenariusz lekcji pochodzi z publikacji „Historia powojenna Dolnego Śląska”. W swym założeniu materiał ten ma stanowić pomoc dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w przygotowaniu ciekawych lekcji, których tematy zwykle nie pojawiają się w podręcznikach historii lub WOS-u, a dotyczą zagadnień z zakresu powojennej historii Wrocławia i Dolnego Śląska.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida