Kaskadowe arkusze stylów

Lekcja przedstawia możliwości wykorzystania kaskadowych arkuszy stylów do określania wizualnej prezentacji informacji opisywanych na stronach HTML.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.