Kasowanie, przenoszenie i kopiowanie, czyli dokonywanie prostych poprawek

Karta pracy lekcji opisuje zasady kasowania, przenoszenia i kopiowania fragmentów tekstu i grafiki. Scenariusz lekcji wykorzystującej lekcję multimedialną: Kasowanie, przenoszenie i kopiowanie, czyli dokonywanie prostych poprawek.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.