Kasowanie, przenoszenie, kopiowanie, czyli dokonywanie prostych poprawek

Lekcja dotyczy zagadnień związanych z przenoszeniem, kopiowaniem oraz usuwaniem elementów dokumentu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.