Katastrofizm poetycki, generacyjny i historiozoficzny w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Tekst: Daria Murlikiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Leszek Gawor, Próba typologii myśli katastroficznej, [w:] Kultura i wartości, t. 13, 2015, s. 11.
  • Źródło: Leszek Gawor, Próba typologii myśli katastroficznej, [w:] Kultura i wartości, t. 13, 2015, s. 23.
  • Źródło: Krzysztof Kamil Baczyński, Żal, [w:] Krzysztof Kamil Baczyński, Utwory zebrane, t. 1, oprac. Aniela Kmita-Piorunowa, Kazimierz Wyka, Kraków 1994, s. 110.
  • Źródło: Krzysztof Kamil Baczyński, Historia, [w:] Krzysztof Kamil Baczyński, Wybór poezji, oprac. Jerzy Święch, Wrocław 1989, s. 107.
  • Źródło: Krzysztof Kamil Baczyński, ***Powieko nieruchoma, ty nieodsłonione, [w:] Krzysztof Kamil Baczyński, Wybór poezji, oprac. Jerzy Święch, Wrocław 1989, s. 110.
  • Źródło: Krzysztof Kamil Baczyński, Wybór, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Jerzy Święch, Wrocław 1989, s. 225.
  • Źródło: Krzysztof Kamil Baczyński, Wyzwanie, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Jerzy Święch, Wrocław 1989, s. 22.
  • Źródło: Krzysztof Kamil Baczyński, Groteska, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Jerzy Święch, Wrocław 1989, s. 46.
  • Źródło: Krzysztof Kamil Baczyński, Pokolenie, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Jerzy Święch, Wrocław 1989, s. 209–212.
  • Źródło: Pokolenie (Do palców przymarzły struny), [w:] Krzysztof Kamil Baczyński, Wybór poezji, oprac. J. Święch, Wrocław 1989, s. 60.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida