Kategorie słowotwórcze rzeczowników odprzymiotnikowych

Uczeń poznaje trzy kategorie rzeczowników odprzymiotnikowych. Każdy moduł składa się z wiadomości i ćwiczeń. Po każdym module uczeń powinien przejść do zadań w karcie pracy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.