Kategorie słowotwórcze rzeczowników odrzeczownikowych

Pokaz w programie Power Point. Uczniowie samodzielnie najpierw przyswajają sobie wiadomości. Później wykonują ćwiczenia przed komputerem. Po wykonaniu ćwiczeń i przyswojeniu wiadomości przechodzą do wypełniania karty pracy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida