Keramos i stiuk

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

 • tekstu głównego, zawierającego segmenty
  • „Glina”;
  • „Porcelana”;
  • „Cegły”;
  • „Wapno”;
  • „Cement”;
  • „Beton”;
 • podsumowania;
 • słownika;
 • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje 32 ilustracjie (fotografie, obrazy, rysunki), cztery filmy, jeden schemat interaktywny, 20 poleceń w ramach tekstu głównego, porządkujących na bieżąco informacje, oraz osiem ćwiczeń sprawdzających zdobyte wiadomości – w tym osiem interaktywnych.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „anotryt”, „beton”, „cegła”, „cement”, „czerep”, „fajans”, „glina”, „hydratacja”, „kamionka”, „kaolin”, „kaolinit”,
„kruszywo”, „porcelana”, „skalenie”, „terakota”, „wyroby ceramiczne”, „ zaprawa hydrauliczna”, „zaprawa powietrzne”, „żelbet”.

Aktualizacja tekstu: Dominika Kruszewska

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o.o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida