Klasa 1 tydzień 13 lekcja 8

Zestaw edukacyjny do klasy I w ramach tematu - Słodkie- kwaśne  - składa się ze scenariusza zajęć, e -Doświadczeń Młodego Naukowca oraz karty pracy. Jest to propozycja organizacji procesu uczenia się, która sprzyja nie tylko przyswajaniu podanych w podstawie programowej treści, ale przede wszystkim temu, żeby dzieci już od najmłodszych lat uczyły się samodzielnego myślenia, wyciągania wniosków.          

 

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.