Klasa 1 tydzień 17 lekcja 4

Zestaw edukacyjny do klasy I w ramach tematu - Kalendarz pogody - składa się ze scenariusza zajęć, e -Doświadczeń Młodego Naukowca oraz kart pracy. Jest to propozycja organizacji procesu uczenia się, która sprzyja nie tylko przyswajaniu podanych w podstawie programowej treści, ale przede wszystkim temu, żeby dzieci już od najmłodszych lat uczyły się samodzielnego myślenia, wyciągania wniosków.