Klasa 1 tydzień 19 lekcja 3

Cele lekcji: Wyzwalanie chęci bogacenia słownictwa, zapoznanie z umiejętnością tworzenia rodziny wyrazów, zachęcenie do samodzielnej pracy. Wspomaganie rozwoju
umysłowego w zakresie umiejętności czytania, pisania i liczenia.