Klasa 1 tydzień 20 lekcja 6

Zestaw edukacyjny do klasy I w ramach tematu - Matematyka w Kosmosie – kosmiczne opowiadania- składa się ze scenariusza zajęć, e -Doświadczeń Młodego Naukowca oraz kart pracy. Jest to propozycja organizacji procesu uczenia się, która sprzyja nie tylko przyswajaniu podanych w podstawie programowej treści, ale przede wszystkim temu, żeby dzieci już od najmłodszych lat uczyły się samodzielnego myślenia, wyciągania wniosków.