Klasa 1 tydzień 22 lekcja 1

Zestaw edukacyjny do klasy I w ramach tematu - Mój rozkład dnia- składa się ze scenariusza zajęć, e -Doświadczeń Młodego Naukowca oraz kart pracy. Jest to propozycja organizacji procesu uczenia się, która sprzyja nie tylko przyswajaniu podanych w podstawie programowej treści, ale przede wszystkim temu, żeby dzieci już od najmłodszych lat uczyły się samodzielnego myślenia, wyciągania wniosków

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.