Klasa 2 tydzień 12 lekcja 8

 Zestaw edukacyjny do klasy II w ramach tematu - Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę  - składa się ze scenariusza zajęć, e -Doświadczeń Młodego Naukowca oraz karty pracy. Jest to propozycja organizacji procesu uczenia się, która sprzyja nie tylko przyswajaniu podanych w podstawie programowej treści, ale przede wszystkim temu, żeby dzieci już od najmłodszych lat uczyły się samodzielnego myślenia, wyciągania wniosków.