Klasycy wiedeńscy – Józef Haydn

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Muzyka
Udostępnij

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "Klasycy wiedeńscy – Józef Haydn". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z życiem i twórczością Józefa Haydna. Omówienie pozycji kompozytora w kontekście historii muzyki. Wskazanie najważniejszych cech stylistycznych charakterystycznych dla twórczości Józefa Haydna na przykładzie symfonii i koncertów skrzypcowych. Wysłuchanie wybranych dzieł kompozytora. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, które uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.