Klasycy wiedeńscy – Józef Haydn

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "Klasycy wiedeńscy – Józef Haydn". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z życiem i twórczością Józefa Haydna. Omówienie pozycji kompozytora w kontekście historii muzyki. Wskazanie najważniejszych cech stylistycznych charakterystycznych dla twórczości Józefa Haydna na przykładzie symfonii i koncertów skrzypcowych. Wysłuchanie wybranych dzieł kompozytora. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, które uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida