Klubik Małego Matematyka. Rozwijanie aktywności matematycznych uczniów I etapu

Wychowanie przedszkolne
Wychowanie przedszkolne
Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka
Udostępnij

Zaprezentowane  zadania  i   ćwiczenia pozwalają uczniom rozwijać zainteresowania i umiejętności matematyczne. Ćwiczenia manipulacyjne sprzyjają zrozumieniu omawianych zagadnień i są okazją do szukania własnych, niestandardowych  rozwiązań matematycznych problemów.