Kobieta czy anioł? Sonety do Laury Francesca Petrarki

Zawartość: Petrarka i Laura, fresk w domu Francesca Petrarki w Arquà; informacja o początkach renesansu w twórczości Petrarki; polecenie przypomnienia omawianych utworów o tematyce miłosnej.

Zawartość: Portret Francesca Petrarki, autor anonimowy; biogram i osiągnięcia poety.

Informacja o roli Petrarki w poznaniu antyku.

Zawartość: Jalu Kurek fragment wstępu do poezji Petrarki (o sławie poety); ciekawostka o Giovanni Boccaccio, który po przeczytaniu wierszy Petrarki, swoje utwory wrzucił do ognia.

Zawartość: Francesco Petrarka Sonet 3; pięć poleceń otwartych związanych z rozumieniem i interpretacją utworu; ćwiczenie interaktywne - rozumienie tekstu.

Zawartość: obraz "Laura", autor anonimowy; informacje o Laurze; Francesco Petrarka Sonet 90, Francesco Petrarka Sonet 157; pięć poleceń związanych z interpretacją sonetów; ćwiczenie interaktywne związane z interpretacją (wskazanie odpowiedzi).

Zawartość: Laura i Petrarka, XIV/XV wiek, miniatura; informacje o gatunkowej przynależności utworów zbioru "Canzoniere: ("Sonetów do Laury"); cztery polecenia związane z cechami sonetu; dwa ćwiczenia interaktywne - dopasowanie definicji do gatunku.

Zawartość: Andrea del Sarto, Dama z wierszami Petrarki; Francesco Petrarka Sonet 132; Francesco Petrarka Sonet 134; osiem poleceń otwartych związanych z analiza i interpretacją sonetów; ćwiczenie interaktywne - wskazanie środków poetyckich; Jadwiga Kotarska "Petrarkizm w poezji polskiego renesansu i baroku.

Zawartość: fragment pomnika Francesca Petrarki we włoskim Arezzo; Francesco Petrarka Sonet 250; pięć poleceń związanych z interpretacją utworu; informacja o łączeniu przez Petrarkę śmierci i miłości; ciekawostka o znaczeniu "Wyznań' św, Augustyna dla Petrarki; współczesna fotografia: Widok na szczyt Mont Ventaux; Jalu Kurek, Wstęp (o właściwym temacie sonetów Petrarki); definicja: petrarkizm.

Zawartość: "Laura", anonimowy artysta (portret); Jalu Kurek, Wstęp (Laura jako marzenie o wielkiej miłości) i dwa pytania dotyczące rozumienia tekstu; Jadwiga Kotarska "Petrarkizm w poezji polskiego renesansu i baroku" (ból miłości) i dwa pytania dotyczące rozumienia tekstu; Jadwiga Kotarska "Petrarkizm w poezji polskiego renesansu i baroku" (kult kobiety) oraz polecenie omówienia zjawiska kultu kobiety w sztuce i obyczaju polskim i europejskim.

Dwa polecenia otwarte: charakterystyka współczesnego ideału kobiecości; przygotowanie wypowiedzi na temat: "Czy istnienie ideału urody (kobiecej lub męskiej) może być niebezpieczne?" ( teza i argumenty).

Zawartość: ciekawostka o akrostychu; ćwiczenie interaktywne słowa klucze; polecenie związane ze wskazaniem środków stylistycznych; polecenie napisania wypracowania: Jan Kochanowski – pojętny „uczeń” Francesca Petrarki. Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego utworu Jana Kochanowskiego oraz poznanych wierszy Francesca Petrarki. Twoja wypowiedź powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Bibliografia:

  • Źródło: Jalu Kurek, Wstęp, [w:] Francesco Petrarca, Poezje wybrane, tłum. Jalu Kurek, wybór Jalu Kurek, Warszawa 1969, s. 6.
  • Źródło: Francesco Petrarca, Sonet 157, [w:] tegoż, Poezje wybrane, tłum. Jalu Kurek, wybór Jalu Kurek, Warszawa 1969.
  • Źródło: Francesco Petrarca, Sonet 90, [w:] tegoż, Poezje wybrane, tłum. Jalu Kurek, wybór Jalu Kurek, Warszawa 1969.
  • Źródło: Francesco Petrarca, Sonet 132, [w:] tegoż, Poezje wybrane, tłum. Jalu Kurek, wybór Jalu Kurek, Warszawa 1969.
  • Źródło: Francesco Petrarca, Sonet 134, [w:] tegoż, Poezje wybrane, tłum. Jalu Kurek, wybór Jalu Kurek, Warszawa 1969, s. 32.
  • Źródło: Jadwiga Kotarska, Petrarkizm w poezji polskiego renesansu i baroku, [w:] Studia porównawcze o literaturze staropolskiej, red. Teresa Michałowska, Jan Ślaski, Wrocław 1980, s. 45.
  • Źródło: Francesco Petrarca, Sonet 250, [w:] tegoż, Poezje wybrane, tłum. Jalu Kurek, wybór Jalu Kurek, Warszawa 1969.
  • Źródło: Francesco Petrarca, Sonet 3, [w:] tegoż, Poezje wybrane, tłum. Jalu Kurek, wybór Jalu Kurek, Warszawa 1969, s. 17.