Kolebka etyki i jej twórcy

Tablica poglądowa służy realizacji tematu i przedstawieniu uczniom twórców etyki.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida