Komórka nerwowa

Ilustracja przedstawia komórkę nerwową - neuron.  

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.