Kompozycja obrazu

Szkoła podstawowa
Plastyka
Udostępnij

Tablica wymienia rodzaje kompozycji obrazu i krótko je charakteryzuje.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida