Kompozycja obrazu

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Plastyka
Udostępnij

Tablica wymienia rodzaje kompozycji obrazu i krótko je charakteryzuje.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.