Koncepcja resilience – czyli jak pomóc dzieciom i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka

Koncepcja resilience – czyli jak pomóc dzieciom i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka. Opracowaniu przybliża koncepcję resilience, która wyjaśnia fenomen dobrego funkcjonowania jednostki mimo niekorzystnych warunków życiowych, czy traumatycznych przeżyć. Pytanie dlaczego, niektórzy ludzie radzą sobie w bardzo trudnych, a nawet tragicznych sytuacjach życiowych, które u innych powodują poddanie się i utratę nadziei, towarzyszy poszukiwaniom badawczym poświęconym zjawisku resilience od drugiej połowy XX wieku.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida