Strona główna Koncert życzeń dla dziadków
Powrót

Koncert życzeń dla dziadków

Materiał zawiera 12 ilustracji, 5 poleceń, 14 ćwiczeń, w tym 1 interaktywne.

Bibliografia:

  • Źródło: Tadeusz Różewicz, Koncert życzeń, [w:] tegoż, Niepokój. Wybór wierszy, Warszawa 2000.
  • Źródło: Agnieszka Bron, O starzeniu i uczeniu się. Praca i miłość w jesieni życia, [w:] Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości, red. Małgorzata Malec, Wrocław 2011.