"Koncerty brandenburskie" Jana Sebastiana Bacha

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu: „Koncerty brandenburskie” Jana Sebastiana Bacha. Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z życiem i twórczością Jana Sebastiana Bacha. Wyjaśnienie pochodzenia „Koncertów brandenburskich” i omówienie budowy utworów. Zapoznanie uczniów z historią dzieła. Analiza formalna poszczególnych koncertów. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, które uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida