Strona główna "Koncerty fortepianowe" Fryderyka Chopina
Powrót

"Koncerty fortepianowe" Fryderyka Chopina

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu pt. "Koncerty fortepianowe" Fryderyka Chopina. Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z twórczością Fryderyka Chopina. Omówienie historii powstania "Koncertów". Wskazanie form, środków wykonawczych, stosowanych przez kompozytora oraz omówienie jego stylu. Określenie wyjątkowości "Koncertów" i wskazanie cech charakterystycznych dla twórczości Chopina. Dokonanie formalnej analizy poszczególnych części "Koncertów". Karta pracy jest wyznacznikiem treści, które uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.