Strona główna Konferencja paryska i traktat wersalski
Powrót

Konferencja paryska i traktat wersalski

Zasób składa się z krótkiego wprowadzenia uzasadniającego konieczność powołania międzynarodowej konferencji kończącej wojnę, z osi czasu oraz czarno‑białej fotografii przedstawiającej Prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona.

Zasób składa się z krótkiego wprowadzenia do wydarzeń związanych z zakończeniem I wojny światowej, czarno‑białego zdjęcia przedstawiającego Davida Lloyda George’a, Vittoria Emanuela Orlando, Georgesa Clemenceau i Thomasa Woodrowa Wilsona oraz ćwiczenia interaktywnego.

Zasób składa się z  krótkiego omówienia warunków zawarcia traktatu pokojowego z Niemcami, z kolorowej mapy przedstawiającej straty terytorialne Niemiec, nagrania dźwiękowego – postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Niemiec oraz ćwiczenia interaktywnego.

Zasób składa się z krótkiej informacji dotyczącej obowiązku płacenia przez Niemcy odszkodowań wojennych, czarno‑białego zdjęcia przedstawiającego transport sprzętu niemieckiego – reparacji wojennych oraz ćwiczenia – konferencja paryska i traktat wersalski.

Zasób zawiera obraz autorstwa Williama Orpena przedstawiający podpisanie traktatu w Sali Lustrzanej w Wersalu, czarno‑białe zdjęcie przedstawiające podpisanie traktatu wersalskiego autorstwa Heleny Johns Kirtland, Luciana Swift Kirtland oraz ćwiczenie interaktywne: podpisanie traktatu w Wersalu.

Zasób składa się z krótkiego opisu postanowień traktatu w sprawie sojuszników pokonanych Niemiec oraz z kolorowej mapy: zmiany terytorialne po I wojnie światowej.

Zasób zawiera dwa czarno‑białe zdjęcia: Davida Lloyda George’a, premiera Wielkiej Brytanii i Georgesa Clemenceau, premiera Francji oraz siedem zadań interaktywnych.

Bibliografia:

  • Źródło: Traktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonemi i stowarzyszeniami a Niemcami podpisany w Wersalu 28 czerwca 1919 r., Warszawa 1919, s. 24–80.
  • Źródło: Wisława Szymborska, Koniec i początek, Kraków 2015.
  • Źródło: Orędzie prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsonado Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej z 8 stycznia 1918 r., [w:] S. B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Wiek XX w źródłach., Warszawa 1998, s. 44.