Konflikty bliskowschodnie

Materiał składa się z sekcji: „Wprowadzenie”, „Powstanie Państwa Izrael i początek konfliktu żydowsko‑arabskiego”, „Żydowski terroryzm – Irgun Cwai Leumi”, „Pierwsze wojny żydowsko‑arabskie”, „Wojna sześciodniowa”, „Konflikt bliskowschodni”, „Egipt”, „Kanał Sueski”, „Irak”, „Wojna iracko‑irańska”, „Atak Iraku na Kuwejt”, „Iran”, „Zamiast podsumowania”.

Wprowadzeniem jest tekst o znaczeniu regionu bliskowschodniego.

Materiał zawiera: Deklarację niepodległości Izraela; tekst o żydowskim terroryzmie Irguna Cwai Leumina, Lata siedemdziesiąte XX wieku - Bliski Wschód; tekst o trudnych latach osiemdziesiątych – Bliski Wschód; o konflikcie arabsko - żydowskim na przełomie XX i XXI wieku; tekst A. Chwalby „Charakter działań wojennych” w zatoce perskiej; tekst o Saddamie Husajnie – demonie naszych czasów.

Materiał zawiera 19 ilustracji: Mapę Izraela w latach 1947‑1949; fotografię Teodora Herzla ojca duchownego państwa żydowskiego; zdjęcie tablicy upamiętniającej tragedię izraelskich sportowców; działań zbrojnych podczas wojny sześciodniowej; ochotników arabskich; zdjęcie z podpisania porozumienia 13 września 1997 r.; zdjęcie Gamala Abdela Nasera; zdjęcie Komitetu Wolnych Oficerów; zdjęcie manifestu radości po ogłoszeniu o nacjonalizacji Kanału sueskiego; zdjęcie satelitarne Kanału Sueskiego, zdjęcie Mahammeda Reza Pahlawi; Ruhollaha Musawi Chomeniniego; Golda Meira, Davida Ben Guriona, 31 ćwiczeń, w tym 12 interaktywnych.

Ćwiczenia znajdujące się na stronie są na zasadzie wyboru poprawnej odpowiedzi, odnoszą się do zdjęć lub fragmentów tekstów. Znajdują się również ćwiczenia podsumowujące oraz jako przypomnienie wcześniejszych wiadomości.

Bibliografia:

  • Źródło: https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1000471,Saddam-Husajn-demon-naszych-czasow.
  • Źródło: A. Chwalba, Charakter działań wojennych, [w:] , Historia powszechna 1989–2011, Warszawa 2011, s. 319.
  • Źródło: https://palestyna.wordpress.com/2010/03/21/zydowski-terroryzm-irgun-cwai-leumi/.
  • Źródło: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/izrael-1.html.
  • Źródło: Znaczenie regionu bliskowschodniego, [w:] Edward Czapiewski, Jakub Tyszkiewicz, Historia powszechna, wiek XX, Warszawa 2012, s. 622.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida