Koniec świata i początek świata. Apokalipsa św. Jana

Materiał składa się z sekcji: "Apokalipsa św. Jana", "„Będzie strach tam, będzie drżenie”", "Teksty do wyboru", "Czy apokalipsa jest blisko?", "Zadaniowo".

Materiał zawiera 6 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 1 film, 24 ćwiczenia, w tym 2 interaktywne. 

Zawartość: obraz Johna Martina "Koniec świata"; informacja o popularności sława apokalipsa w tytułach różnych tekstów kultury; polecenie obejrzenia dowolnego filmu, w którego tytule występuje słowo apokalipsa i opowiedzenie, jaką wizję zawiera ten tekst kultury.

Zawartość: informacja o ponadczasowym charakterze Biblii; galeria zawierająca dwa obrazy przedstawiające św. Jana: Diego Velázquez "Św. Jan Ewangelista na Patmos" i Jacopo Vignali "Św. Jan Ewangelista na Patmos"; informacje o św. Janie Ewangeliście; Apokalipsa św. Jana, rozdz. 1, w. 1---3 i dwa polecenia związane z rozumieniem tekstu; wyjaśnienie słowa apokalipsa; informacje o budowie Apokalipsy św. Jana; Apokalipsa św. Jana, rozdz. 4, w. 1---8 i trzy polecenia związane z rozumieniem tekstu; Apokalipsa św. Jana, rozdz. 6, w. 1---17, rozdz. 8, w. 1---13 wraz z ćwiczeniem i interaktywnym sprawdzającym rozumienie tekstu (prawda/fałsz); informacja o czterech jeźdźcach apokalipsy; galeria zawierająca dwa obrazy: Matthias Gerung "Czterej jeźdźcy Apokalipsy" i Albrecht Dürer "Czterej jeźdźcy Apokalipsy" ; polecenie określenia relacji między obrazami a tekstem Apokalipsy; informacja o „Wielkim Dniu Jego (tj. Boga) gniewu”(dies irae); Apokalipsa św. Jana, rozdz. 20, w. 1---15 i cztery polecenia związane z rozumieniem tekstu; Wilfrid J. Harrington "Klucz do Biblii"(o wizji nowego Jeruzalem).

Zawartość: Tomasz z Celano wiersz "Dies irae" i sześć pytań związanych z jego interpretacją; informacja o autorze.

Zawartość: "Nowa Jerozolima" Iluminacja z Apokalipsy bamberskiej; Apokalipsa św. Jana, rozdz. 21, w. 1---27 i cztery polecenia związane z rozumieniem i interpretacją tekstu; Władysław Broniewski "Krzyk ostateczny" wraz z poleceniem napisania interpretacji wiersza;

Polecenie rozważenia, czy należy traktować poważnie słychać głosy naukowców i organizacji religijnych o zbliżającej się apokalipsie.

Polecenia: przeanalizowanie, czy wybrany film ze słowem apokalipsa w tytule realizuje dosłownie lub metaforycznie treści zaprezentowane w tej lekcji; stworzenie krzyżówki, do której pytania będą związane z lekcją o Apokalipsie (zawarto film instruktażowy o tworzeniu krzyżówki). Ćwiczenie interaktywne słowa klucze.

Bibliografia:

  • Źródło: Apokalipsa św. Jana, rozdz. 6, w. 1-17, rozdz. 8, w. 1-13, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań–Warszawa 1998.
  • Źródło: Apokalipsa św. Jana, rozdz. 1, w. 1-3, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań–Warszawa 1998, s. 1397.
  • Źródło: Apokalipsa św. Jana, rozdz. 4, w. 1-8, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań–Warszawa 1998, s. 1400–1401.
  • Źródło: Apokalipsa św. Jana, rozdz. 20, w. 1-15, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań–Warszawa 1998, s. 1414.
  • Źródło: Tomasz z Celano, Dies irae, [w:] Anna Kamieńska, Do źródeł. Psalmy i inne przekłady poetycki, tłum. Anna Kamieńska, Poznań 1988, s. 108.
  • Źródło: Apokalipsa św. Jana, rozdz. 21, w. 1-27, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań–Warszawa 1998, s. 1415–1416.
  • Źródło: Krzyk ostateczny, [w:] Władysław Broniewski, Wiersze i poematy, Łódź 1962, s. 149–150.
  • Źródło: Wilfrid J. Harrington, Klucz do Biblii, tłum. Józef Marzęcki, Warszawa 1984, s. 558.