Konserwacja żywności a konsekwencje zdrowotne

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

 • tekstu głównego, zawierającego segmenty
  • „Przyczyny psucia się żywności";
  • „Sposoby przechowywania i konserwowania żywności";
  • „Substancje konserwujące dodawane do żywności";
  • „Czy wszystko, co naturalne jest zawsze dobre, a sztuczne – zawsze złe?";
 • podsumowania;
 • słownika;
 • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje dziesięć ilustracji, dwa filmy, cztery polecenia w ramach tekstu głównego, porządkujące na bieżąco informacje oraz dziesięć ćwiczeń interaktywnych sprawdzających zdobyte wiadomości.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „barwniki”, „E‑dodatki do żywności”, „konserwant”, „metody konserwowania żywności” oraz „substancje słodzące”.

Aktualizacja tekstu: Adrianna Gumienna

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o.o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida