Konstrukcje geometryczne

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka
Udostępnij

W wykładzie autor przedstawia trzy słynne problemy konstrukcyjne starożytnej matematyki greckiej wykonanie przy pomocy cyrkla i linijki następujące konstrukcje: Trysekcja kąta — podział kąta na trzy równe części, Podwojenie sześcianu — wyznaczenie boku sześcianu o objętości dwa razy większej od danego sześcianu, Kwadratura koła — konstrukcja kwadratu o polu równym polu danego koła

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida