Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Historia i teraźniejszość
Szkoła podstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Materiał zawiera:

- fragment Konstytucji RP jakim jest preambuła oraz jej definicje;

- ćwiczenie do wykonania na podstawie preambuły;

- cele lekcji sformułowane w języku ucznia odnoszące się do tego, co już uczeń potrafi i czego się nauczy, związane z wartościami i zasadami państwa demokratycznego, rolą konstytucji, procesem uchwalania konstytucji i zasadami ustrojowymi zawartymi w konstytucji;

- schemat przedstawiający tryb przygotowania Konstytucji RP z 1997 r.;

- definicję Zgromadzenia Narodowego;

- ćwiczenie polegające na zastanowieniu się, dlaczego w procedurze uchwalania Konstytucji RP odwołano się bezpośrednio do woli obywateli, wyrażonej w referendum konstytucyjnym;

- materiał źródłowy w postaci pytania referendalnego i wyników referendum konstytucyjnego oraz ćwiczenie interaktywne do wykonania na na jego podstawie;

- zasady ustrojowe RP takie jak suwerenności narodu, podziału władzy, demokratycznego państwa prawnego, pluralizmu politycznego wraz z zamieszczonymi do nich opisami, ćwiczeniami i definicją zasad ustrojowych;

- schemat podziału władzy w Konstytucji RP;

- podsumowanie zawierające fragment Polskiego prawa konstytucyjnego. Zarys wykładu autorstwa Leszka Garlickiego oraz dwa ćwiczenia interaktywne.

Bibliografia:

  • Źródło: Leszek Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2020, s. 28.
  • Źródło: [w:] Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida