Kordian – niespełniony „bohater Polaków”?

Starter:

  • obraz: Konrad Grob, Śmierć Arnolda von Winkelrieda pod Sempach; potrzeba przybliżenia profilu psychologicznego XIX‑wiecznych nastolatków; polecenie przeczytania "Kordiana" i wynotowania informacji o bohaterze; 

Rozdział: „Jaskółczy niepokój”

  • geneza "Kordiana" i ogólna informacja o bohaterze utworu; cztery ćwiczenia interaktywne; dwa ćwiczenia otwarte związana z biografią bohatera; Juliusz Słowacki "Kordian" (fragment "Zabił sie młody..."); pięć ćwiczeń związanych z interpretacją wybranych fragmentów utworu; ciekawostka o Kordianie;
  • fragment o hamletyzmie Kordiana

Rozdział: „Posąg człowieka na posągu świata”

  • dwa ćwiczenia interaktywne; dziewięć ćwiczeń otwartych związanych z interpretacją fragmentów lektury; informacje o związkach portretu psychologicznego Kordiana z biografią Słowackiego; charakterystyka Kordiana; obraz: James Hopwood, Portret Juliusz Słowackiego; obraz: Bonawentura Klembowski, Salomea Słowacka Becú; obraz: Caspar David Friedrich, Wędrowiec nad morzem mgły; 

Rozdział: Konteksty

  • Juliusz Słowacki "Godzina myśli"; trzy ćwiczenia otwarte dotyczące interpretacji tekstu; obraz: Caspar David Friedrich, Zachód słońca; ćwiczenie interaktywne; 

Rozdział: Zadaniowo

  • dwa ćwiczenia otwarte ( w tym polecenie przygotowania ustnej wypowiedzi na temat: „Motyw i rola gór w sztuce i literaturze romantyzmu”); ćwiczenie interaktywne słowa klucze; 

Bibliografia:

  • Źródło: Maria Kalinowska, Los, miłość, sacrum: studia o dramacie romantycznym i jego dwudziestowiecznej recepcji, Toruń 2003, s. 30.
  • Źródło: Juliusz Kleiner, Juliusz Słowacki: Twórczość młodzieńcza, oprac. Jerzy Starnawski, Kraków 2003, s. 237.
  • Źródło: Juliusz Słowacki, Godzina myśli, Kraków 1996.
  • Źródło: Juliusz Słowacki, Kordian, Warszawa 1990.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida