Korzenie nowoczesności - Program nauczania historii i społeczeństwa na IV etapie edukacyjnym

Prezentowany program nauczania zakłada spójne połączenie elementów patriotycznych z otwarciem na nowoczesność, przy zastosowaniu metod aktywnych i elementów pedagogiki zabawy.  Wykorzystanie w szerokim zakresie metodyki opartej o eksperyment i techniki informacyjne ma za zadanie ułatwić odbiór materiału uczniom, dla których przedmioty społeczne nie będą stanowić najważniejszej ścieżki życiowej. Dobór metod pracy, oparty na metodach aktywizujących, zakłada dwie charakterystyczne cechy pracy z uczniem – naukę pracy w zespole i indywidualizację pracy.
Program nauczania został nagrodzony w III edycji konkursu, ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na modelowe programy nauczania zgodne z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Program wykorzystuje środki multimedialne oraz materiały edukacyjne dostępne na portalu Scholaris.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida