Korzystanie z szablonów do tablicy interaktywnej

Scenariusz zajęć komputerowych na temat Układu Słonecznego, podczas których uczniowie korzystają z szablonów do tablic interaktywnych i współtworzą je. Film (samouczek dla nauczyciela) dotyczący wykorzystania szablonów prezentacji dla tablic interaktywnych. Film (samouczek dla nauczyciela) o zasobach edukacyjnych w Internecie, które można wykorzystać w prezentacjach na tablicach interaktywnych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.