Kościół Saint-Pierre-de-Montmartre

Jeden z najstarszych kościołów w Paryżu, będący pozostałością klasztoru Benedyktynów z XII wieku.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.