Koszty i przychody. Próg rentowności - pakiet edukacyjny

Koszty i przychody. Próg rentowności - scenariusz lekcji, wykład, prezentacja multimedialna, film wideo.

Celem scenariusza jest zapoznanie uczniów z głównymi zasadami planowania finansowego.