Kraina dróg

Materiał zawiera 4 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 11 ćwiczeń, w tym 6 interaktywnych.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Twardowski, Zaufałem drodze, [w:] tegoż, Zaufałem drodze. Wiersze zebrane 1932-2006, Warszawa 2007.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida