Krajobraz naturalny

Tablica przydatna jest w omawianiu tematów związanych z rezerwatami i parkami narodowymi, z ochroną zwierząt i roślin.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.