Krajobraz po wojnach

Materiał składa się z sekcji: 

„Społeczno‑gospodarcze i polityczne następstwa wojen w XVII w.”, „Zniszczenia wojenne w Europie w XVII w.”, „Zmiany na mapie gospodarczej Europy – linia Łaby”, „Europa Zachodnia – manufaktury, handel i zmiany społeczne”, „Zmiany w infrastrukturze technicznej”, „Europa Wschodnia – wtórne poddaństwo i gospodarka rolna”, „Rzeczpospolita – zniszczenia wojenne i kryzys”, „Problemy gospodarcze Polski w XVII w. i przemiany w następnym stuleciu”, „Manufaktury w Polsce – blaski i cienie”, „Żydzi «prywatni»”, „Podsumowanie”.

Materiał zawiera:

9 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 2 filmy, 1 ćwiczenie, w tym 1 interaktywne, 8 poleceń. 

Bibliografia:

  • Źródło: Kazanie Pierwsze. Na początku Sejmu przy Ś. Mszy Sejmowej , [w:] Piotr Skarga, Kazania Sejmowe, Kraków 1939.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida